Adatvédelmi irányelvek

INDIANJOJOBA.COM
Adatkezelési Tájékoztató

 1. Bevezetõ

Üdvözöljük!

Az adatkezelési folyamataink átláthatósága érdekében készítettük el jelen adatkezelési tájékoztatót, amit folyamatosan frissítünk, hogy mindig naprakész és pontos információkat nyújthassunk vásárlóink részére arról, mi és miért történik a részünkre továbbított személyes adatokkal.

Ebbõl a tájékoztatóból megismerheti, hogy pontosan ki kezeli az Ön adatait, miért kezeli azokat és azt is, hogy milyen jog alapján kezelhetjük ezeket a személyes adatokat. Információkat nyújtunk arról, hogy kik férhetnek hozzá az Ön adataihoz és miért. Megismerheti milyen jogai vannak és azokat hogyan érvényesítheti.

Webáruházunk használata során vásárlóink személyes adatokat juttatnak el hozzánk. Ezek a személyes adatok szükségesek szolgáltatásaink nyújtásához, így a legtöbb esetben az Önnel kötött leendõ szerzõdés, majd késõbbiekben (a rendelés munkatársunk általi visszaigazolása után) a létrejött szerzõdés teszi jogszerûvé az általunk végzett adatkezelést.

Marketing tevékenységeink miatt végzett adatkezeléseinkhez minden esetben elõzetes hozzájárulást kérünk Öntõl, melyet bármikor visszavonhat. Az Ön hozzájárulása nélkül soha nem küldünk reklámtartalmú üzenetet e-mailen, SMS-ben, postán vagy egyéb felületen.

Jogos érdekeink érvényesítéséhez is végzünk adatkezelést, például biztonsági okokból minden webáruház látogató IP címe rögzítésre kerül, melyet 3 napig tárolunk. Szintén jogos érdekünk miatt a vásárlást követõen webáruházunk és termékkínálatunk fejlesztése érdekében kikérhetjük a vásárlók véleményét webáruházunkról és a vásárolt termékekrõl telefonon és e-mailen.

Ha jogos érdekeink érvényesítése miatt végzünk adatkezelést, akkor az adatkezelést megelõzõen minden esetben érdekmérlegelési tesztet végzünk.

A szolgáltatásaink sikeres teljesítése érdekében bizonyos esetekben harmadik félnek is továbbítjuk az adatokat, például futárszolgálat részére (ha nem közölnénk a futárszolgálattal a vásárlók címét, akkor nem lenne lehetséges a megfelelõ címre szállítani a csomagokat). Hasonlóan elkerülhetetlen az adatok használata jogi kötelezettségeink teljesítéséhez (például jogszabály írja elõ, hogy számlát kell kiállítanunk vásárlóinknak és ezekhez a számlákhoz a könyvelõnk is hozzáférhet).

A további adatfeldolgozók igénybevétele és így az adatok továbbítása, hozzáférhetõsége más okokból is megtörténhet, például a webáruház technikai üzemeltetéséhez igénybe vett szolgáltató adatfeldolgozóként tárolja az Ön adatait a mi utasításunkra.

A webáruház üzemeltetõjeként kötelezettséget vállalunk arra, hogy az általunk végzett adatkezelés minden esetben a jelen tájékoztató dokumentumban leírtak szerint és a hatályos jogszabályoknak megfelelve történik.

Az adatkezelési mûveleteink és a tájékoztató anyagaink összeállítása során legfõképp a következõ jogszabályokat vesszük alapul:

 • Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (röviden: Infotv.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történõ védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl (általános adatvédelmi rendelet, röviden: GDPR)

Ha bármilyen kérdés merülne fel Önben webáruházunk adatkezelésével kapcsolatban, akkor örömmel válaszolunk az alábbi elérhetõségek valamelyikén:

 • E-mail: indianjojoba@gmail.com
 • Telefon: 06303144421
 • Postacím:

Az adatkezelési tájékoztató nyelve magyar.

 1. Ki az adatkezelõ?

A webáruház használata során Ön személyes adatokat közöl velünk. Mi jogi megfogalmazásban adatkezelõként végezzük az Ön személyes adatainak a kezelését, mivel mi határozzuk meg az adatkezelés céljait és eszközeit.

Vállalkozás név:
Székhely:
Adószám:
Cégjegyzék szám:
Bejegyzõ bíróság:
Webáruház domain: www.indianjojoba.com
E-mail: indianjojoba@gmail.com
Telefon: 06303144421

 1. Adatvédelmi tisztviselõ

Vállalkozásunk a GDPR 37. cikke alapján mérlegelte az adatvédelmi tisztviselõ kijelölésének lehetõségét. Arra a megállapításra jutottunk, hogy a mi esetünkben nem indokolt adatvédelmi tisztviselõt kijelölni, adatkezelésünk jogszerûségét, átláthatóságát és biztonságát nélküle is képesek vagyunk garantálni.

 1. A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja

Személyes adatokat kizárólag jogszerûen, tisztességesen, a vásárlóink számára átlátható módon kezelünk.
Csak egyértelmû céllal gyûjtünk adatokat, amirõl tájékoztatjuk is az érintetteket.
Soha nem gyûjtünk több adatot, mint amire szükség van a cél eléréshez.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek, a helytelen adatokat a lehetõ legrövidebb idõ alatt helyesbítjük vagy töröljük.
Az adatokat csak korlátozott ideig tároljuk, ha már nincs szükség a tárolásukra, akkor töröljük vagy anonimizáljuk azokat.
Webáruházunk csak 16. életévét betöltött személyektõl gyûjt adatokat. Kérjük, ha Ön 16 év alatti személy, akkor ne használja webáruházunkat, vagy kizárólag akkor használja, ha szülõi felügyeletet gyakorló személy a hozzájárulását adta.

Adatkezelési tevékenységeinket a következõ táblázatban foglaltuk össze:

Hírlevélküldés

Érdeklõdõk tájékoztatása aktuális ajánlatainkról

Kezelt adatok Jogalap Tárolás idõtartama
Név, e-mail cím Hozzájárulás (bármely idõpontban visszavonhatja) A hozzájárulás visszavonásáig
Hozzászólások gyûjtése blogbejegyzéshez

Vásárlók támogatása, leendõ vásárlók tájékoztatása, termékkínálat és kiszolgálás fejlesztése

Kezelt adatok Jogalap Tárolás idõtartama
Név, e-mail cím, webcím, szöveg Hozzájárulás (bármely idõpontban visszavonhatja) A hozzájárulás visszavonásáig
Termék értékelés/vélemény fogadása

Vásárlók támogatása, leendõ vásárlók tájékoztatása, termékkínálat és kiszolgálás fejlesztése

Kezelt adatok Jogalap Tárolás idõtartama
Név, e-mail cím, 1-5 értékelés, rövid vélemény, kifejtett vélemény, ajánlás ténye Hozzájárulás (bármely idõpontban visszavonhatja) A hozzájárulás visszavonásáig
Termékkel kapcsolatos kérdés fogadása

Vásárlók támogatása, leendõ vásárlók tájékoztatása, termékkínálat és kiszolgálás fejlesztése

Kezelt adatok Jogalap Tárolás idõtartama
Név, e-mail cím, kérdés Hozzájárulás (bármely idõpontban visszavonhatja) A hozzájárulás visszavonásáig
E-mail ügyfélszolgálat

Érdeklõdõk és vásárlók támogatása

Kezelt adatok Jogalap Tárolás idõtartama
Név, e-mail cím, üzenet Szerzõdés teljesítéséhez / szerzõdés megkötését megelõzõ lépések megtételéhez szükséges 90 nap az utolsó megkereséstõl akkor, ha nem meglévõ vásárló, 8 év az utolsó vásárláshoz képest akkor, ha már vásárolt korábban az érintett
Élõ chat ügyfélszolgálat

Érdeklõdõk és vásárlók támogatása

Kezelt adatok Jogalap Tárolás idõtartama
Név Szerzõdés teljesítéséhez / szerzõdés megkötését megelõzõ lépések megtételéhez szükséges 90 nap az utolsó megkereséstõl akkor, ha nem meglévõ vásárló, 8 év az utolsó vásárláshoz képest akkor, ha már vásárolt korábban az érintett
Rendelés állapotfrissítés üzenet e-mailen

Vásárló tájékoztatása a rendelés állapotáról

Kezelt adatok Jogalap Tárolás idõtartama
Név, e-mail cím Szerzõdés teljesítéséhez / szerzõdés megkötését megelõzõ lépések megtételéhez szükséges 8 év
Rendelések kezelése

A vásárlók által megrendelt termékek/szolgáltatások teljesítése

Kezelt adatok Jogalap Tárolás idõtartama
E-mail cím, szállítási és számlázási név, telefonszám, irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó (a rendeléshez kötelezõ az adatokat megadni, azok nélkül nem lehetséges a rendelés és így a szerzõdés teljesítése) Szerzõdés teljesítéséhez / szerzõdés megkötését megelõzõ lépések megtételéhez szükséges 8 év
Telefonos ügyfélszolgálat

Érdeklõdõk és vásárlók támogatása

Kezelt adatok Jogalap Tárolás idõtartama
Név, telefonszám Szerzõdés teljesítéséhez / szerzõdés megkötését megelõzõ lépések megtételéhez szükséges 90 nap az utolsó megkereséstõl akkor, ha nem meglévõ vásárló, 8 év az utolsó vásárláshoz képest akkor, ha már vásárolt korábban az érintett
Ügyfélszolgálat webes ûrlapon keresztül

Érdeklõdõk és vásárlók támogatása

Kezelt adatok Jogalap Tárolás idõtartama
Név, e-mail cím, telefonszám, üzenet Szerzõdés teljesítéséhez / szerzõdés megkötését megelõzõ lépések megtételéhez szükséges 90 nap az utolsó megkereséstõl akkor, ha nem meglévõ vásárló, 8 év az utolsó vásárláshoz képest akkor, ha már vásárolt korábban az érintett
Vásárlói fiók létrehozása

Rendelés leadás, korábbi rendelések áttekintése, újrarendelési lehetõség biztosítása a vásárlók számára

Kezelt adatok Jogalap Tárolás idõtartama
E-mail cím, jelszó (hashelt változatban), szállítási és számlázási név, telefonszám, irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó Szerzõdés teljesítéséhez / szerzõdés megkötését megelõzõ lépések megtételéhez szükséges A vásárló kérésére történõ törlésig (megjegyzés: ha történt rendelés a fiókból, akkor a további adatkezelés hatására a vásárló adatait lehetséges, hogy a fiók törlése után is tároljuk).
Számlázás

A számviteli jogszabályoknak megfelelõ számla kiállítása

Kezelt adatok Jogalap Tárolás idõtartama
E-mail cím, számlázási név, telefonszám, irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges 8 év
Hálózati forgalom megfigyelése

Hálózatbiztonság garantálása

Kezelt adatok Jogalap Tárolás idõtartama
IP cím és a böngészõ user agent karakterlánca Jogos érdek (az adatkezelés ellen tiltakozhat) 3 nap
Vásárlói visszajelzés kérése

Vásárlók támogatása, termékkínálat és kiszolgálás fejlesztése

Kezelt adatok Jogalap Tárolás idõtartama
Név, e-mail cím, telefonszám Jogos érdek (az adatkezelés ellen tiltakozhat) Az adatkezelés elleni tiltakozásig
 1. Biztonsági intézkedések

Adatkezelési tevékenységeink végzése közben mindent megteszünk annak érdekében, hogy adatai biztonságát megõrizzük.

Kiemelt célunk,

 • hogy adataihoz csak olyan munkatársaink és partnereink férjenek hozzá, akik tervezetten kaptak erre jogosultságot,
 • hogy megakadályozzuk személyes adatai jogosulatlan elérését, jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy jogosulatlan törlését,
 • hogy adatait pontosan õrizzük meg, kerülve az adatvesztést, probléma esetén pedig képesek legyünk az adatokat visszaállítani,
 • hogy egy esetlegesen elõforduló adatvédelmi incidens esetén a hatóságok és az érintettek is mielõbb értesítést kapjanak.

Webáruházunk a tudomány és a technológia állásának figyelembevételével megfelelõ technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre az adatbiztonság garantálása érdekében, többek között:

 • Webáruházunk biztonságos, HTTPS protokollon keresztül, titkosítva fogadja az adatokat, így nem lehetséges, hogy a célszerver közti bármelyik hálózati eszközön keresztül illetéktelenek hozzáférjenek a személyes adatokhoz.
 • A vásárlói fiókoknál a jelszavakat nem tároljuk, csak a jelszavak hashelt változatát, így nem történhet visszaélés.
 • Munkatársaink legfrissebb biztonsági frissítéssel rendelkezõ operációs rendszereket és szoftvereket használnak feladataik végzése során.
 • E-mail kiszolgálónk Transport Layer Security (TLS) segítségével titkosítja a kommunikációt.
 • A biztonsági mentéseinket titkosítjuk.
 • A már nem szükséges személyes adatokat töröljük vagy statisztikai célokra történõ felhasználás miatt anonimizáljuk.
 • Tárhelyszolgáltatónk szerverei biztonságos adatközpontban üzemelnek.

Biztonsági intézkedéseinket rendszeresen felülvizsgáljuk, a szükséges teendõket belsõ Biztonsági szabályzatunkban rögzítjük és munkatársaink mindig az aktuális szabályzattal összhangban végzik feladataikat.

Webáruházunk a személyes adatokat a székhelyén található informatikai eszközein, valamint a tárhelyszolgáltató biztonságos adatközpontban elhelyezett szerverein tárolja.

 1. Adatok továbbítása és adatfeldolgozók

A rendelések teljesítéséhez, a webáruház technikai üzemeltetéséhez és egyéb célokhoz külsõ szolgáltatókat veszünk igénybe. Az alábbi táblázatban láthatja, hogy kinek továbbítjuk az adatokat, kivel végzünk esetleg közös adatkezelést, illetve milyen adatfeldolgozókat veszünk igénybe.

Név Tevékenység Elérhetõség
Bedekker Kft. Számla online számlázó program
GLS Futárszolgálat Kft. Csomagszállítás – futárszolgálat
Burnet Könyvelõ és Adótanácsadó Kft. Könyvelés
 1. Harmadik országba történõ adattovábbítás

Webáruházunk nem továbbítja az általa gyűjtött személyes adatokat harmadik országba.

 1. Az érintettek (vásárlók) jogai

A személyes adatot nem véletlenül nevezzük személyes adatnak. Az adatainak Ön a tulajdonosa, így mindent megteszünk annak érdekében, hogy egyszerûen rendelkezhessen a saját adatai felett.

Ebben a fejezetben bemutatjuk, hogy Önnek, az adatkezelésben érintett természetes személynek milyen jogokat biztosítanak a jogszabályok.

Ha élni szeretne jogaival vagy csak kérdése van, a 8.1 pontban megadott elérhetõségeinken örömmel segítünk Önnek.

8.1 Jogérvényesítéshez használható elérhetõségeink

Postacím:
Telefon: 06203268889
E-mail: indianjojoba@gmail.com

Minden megkeresésre legkésõbb egy hónapon belül válaszolunk.

8.2 Személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön kérheti az általunk tárolt személyes adatainak a másolatát, akár az összeset, akár specifikusan adott ügylettel kapcsolatosat, feltéve, ha végzünk adatkezelést az Ön személyes adataival. A következõ információkat is továbbítjuk, ha Ön hozzáférést kér az általunk kezelt személyes adataihoz:

 • az adatkezelés célját és jogalapját
 • az érintett személyes adatok kategóriáit
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriáit, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük, vagy közölni fogjuk
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett idõtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen idõtartam meghatározásának szempontjait
 • a további jogainak ismertetõjét (helyesbítés, törlés vagy korlátozás és tiltakozás)
 • felügyeleti hatósághoz történõ panasz benyújtásának lehetõségét és módját

Ezeknek az információknak a birtokában Ön megtudhatja hogyan és miért használjuk az adatait, illetve megbizonyosodhat arról, hogy jogszerûen végezzük az adatkezelést.

Ha szeretne élni a jogaival, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a 8.1 pontban ismertetett elérhetõségek valamelyikén.

8.3 Személyes adatok helyesbítése

Ha valamilyen adat hibásan szerepel adatbázisunkban vagy az Ön adataiban változás történt, akkor kérésére frissítjük az adatokat. Ha szeretne élni a jogaival, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a 8.1 pontban ismertetett elérhetõségek valamelyikén.

8.4 Személyes adatok törlése

Kérheti tõlünk, hogy töröljük az általunk tárolt személyes adatait. Kérésére töröljük, vagy anonimizáljuk az adatait, de csak akkor, ha már nincs szükség azokra abból a célból, ami miatt eredetileg gyûjtöttük, vagy nincs szükségünk azokra jogi kötelezettségeink teljesítéséhez. Ha szeretne élni a jogaival, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a 8.1 pontban ismertetett elérhetõségek valamelyikén.

8.5 Személyes adatok kezelésének korlátozása

A korlátozás azt jelenti, hogy a személyes adatait a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely uniós tagállam közérdekébõl lehet kezelni.

Kérheti tõlünk az adatai kezelésének korlátozását az alábbi esetek bármelyike esetén:

 • ha vitatja az adatok pontosságát, akkor korlátozhatja az adatkezelést arra az idõtartamra, amíg ellenõrizzük az adatok pontosságát
 • ha az adatkezelés jogellenes, de törlés helyett csak korlátozni szeretné az adatkezelést
 • ha nekünk már nincs szükségünk az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igényeinek elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, akkor a korlátozás arra az idõtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a mi jogos indokaink elsõbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben

Ha szeretne élni a jogaival, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a 8.1 pontban ismertetett elérhetõségek valamelyikén.

8.6 Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, például ha az adatkezelésünk jogalapja jogos érdek.

Ebben az esetben személyes adatait nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítõ erejû jogos okok indokolják, amelyek elsõbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha szeretne élni a jogaival, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a 8.1 pontban ismertetett elérhetõségek valamelyikén.

8.7 Adathordozhatóság

Ön jogosult arra, hogy a személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelõnek továbbítsa, feltéve, ha az adatkezelés jogalapja hozzájárulás vagy szerzõdés teljesítése és az adatkezelés automatizált módon történik.

Ha szeretne élni a jogaival, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a 8.1 pontban ismertetett elérhetõségek valamelyikén.

 1. Panasz benyújtásának módja

Amennyiben úgy érzi, hogy az adatkezelésünkkel kapcsolatos problémáját nem tudja, vagy nem akarja velünk kommunikálva megoldani, akkor panaszát elküldheti az illetékes hatóságnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36-1-3911400
Telefax: +36-1-3911410
Web: https://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Online ügyindítás: https://naih.hu/online-uegyinditas.html

 1. Süti (cookie) információk

A webáruház megfelelõ mûködéséhez sütiket (cookie-kat) kell elhelyeznünk számítógépén, ahogy azt más weboldalak és webáruházak is teszik.

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webáruház az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a webáruház bizonyos ideig megjegyzi az Ön mûveleteit és személyes beállításait (például a kosár tartalmát vagy a bejelentkezés állapotát), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor az egyik lapról átnavigál egy másikra a webáruházon belül.

 1. Melléklet: fogalmak:
 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényezõ alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely mûvelet vagy mûveletek összessége, így a gyûjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történõ hozzáférhetõvé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövõbeli kezelésük korlátozása céljából;
 4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fûzõdõ bizonyos személyes jellemzõk értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklõdéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzõk elemzésére vagy elõrejelzésére használják;
 5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történõ kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhetõ;
 7. „adatkezelõ”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelõt vagy az adatkezelõ kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelõ nevében személyes adatokat kezel;
 9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minõsülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelõen az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelõvel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelõ vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelõ tájékoztatáson alapuló és egyértelmû kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerõsítést félreérthetetlenül kifejezõ cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az õt érintõ személyes adatok kezeléséhez;
 12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 13. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzõire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsõsorban az említett természetes személybõl vett biológiai minta elemzésébõl ered;
 14. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzõire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetõvé teszi vagy megerõsíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
 15. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
 16. „tevékenységi központ”: a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkezõ adatkezelõ esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelõ egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni; b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkezõ adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fõ adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak;
 17. „képviselõ”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkezõ és az adatkezelõ vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelõt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelõre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;
 18. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítõ társaságokat és egyesületeket is;
 19. „vállalkozáscsoport”: az ellenõrzõ vállalkozás és az általa ellenõrzött vállalkozások;
 20. „kötelezõ erejû vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkezõ adatkezelõ vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelõ vagy adatfeldolgozó részérõl történõ továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ;
 21. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelõen létrehozott független közhatalmi szerv;
 22. „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következõ okok valamelyike alapján érint: a) az adatkezelõ vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel; b) az adatkezelés jelentõs mértékben érinti vagy valószínûsíthetõen jelentõs mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkezõ érintetteket; vagy c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;
 23. „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”: a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkezõ adatkezelõ vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelõ vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentõs mértékben érint vagy valószínûsíthetõen jelentõs mértékben érint érintetteket;
 24. „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelõre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelmûen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvetõ jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentõségét;
 25. „az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;
 26. „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.

Kitűzés a Pinteresten

Megosztom